Májový večer - 31. 5. 2013

Aneb koncert na podporu domovinky. Výtěžek z Májového večera činil 32.000 Kč, které budou použity na podporu domovinky. Nadace Divoké Husy tento výtěžek zdvojnásobila a tudíž celkový výnos z akce byl 64.000 Kč pro domovinku. Výtěžek bude použit na zakoupení venkovního posezení pro naše klienty a také na dokoupení zdravotních a aktivizačních pomůcek. Všem ještě jednou mnohokrát děkujeme za podporu.

Seznam alb