Jak podat žádost

Žádost o poskytnutí služby přijímá vedoucí zařízení Blanka Miličková (tel. 777 708 765) od pondělí do pátku v zařízení od 8.00 do 15.30 hodin.
Po osobním rozhovoru vám pomůže vyplnit žádost o odlehčovací služby.
Žádost zařadí do pořadníku uchazečů o službu. Přednostně jsou umisťování zájemci z obcí, které s námi aktivně řeší sociální politiku seniorů.
O přednostním umístění rozhoduje ředitelka po posouzení vážnosti situace.

Službu nemůžeme poskytnout v těchto případech

  • žadatel nepatří do cílové skupiny
  • žadatel potřebuje péči, kterou nejsme schopni zajistit v rámci našeho rozsahu služby
  • žadatel je trvale upoután na lůžko
  • žadatel s vyšším stupeň onemocnění demence s projevy silné agrese (ústní, fyzické)
  • žadatel je osobou závislou na návykových látkách (drogy, alkohol, léky)
  • plná kapacita

Soubory ke stažení