Mimořádné opatření od 1. 7. 2020

Datum: 30. 6. 2020

Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví se dnem 1. 7. 2020 zpřísňují podmínky pro vstup do zařízení sociálních služeb.

Každá návštěva bude i nadále muset vyplnit dotazník o svém zdravotním stavu, před vstupem do zařízení bude všem měřena teplota a návštěva bude primárně probíhat ve venkovních prostorách. V případě návštěvy na pokojích bude vyžadováno použití ochranných prostředků dýchacích cest - roušek. Ve stejnou dobu mohou být u uživatele na pokoji přítomny nejvýše 2 osoby.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Silvie Slezáková, ředitelka