Karta potřeb JMK (dříve Regionální karta JMK)

Odlehčovací služba je poskytována v souladu s Kartou potřeb JMK. Karta potřeb definuje obsah všech činností v návaznosti na potřeby uživatelů v pobytové odlehčovací službě Domovinka Němčičky o. p. s.

Při sociálním šetření, které je prováděno po podání žádosti a před uzavřením Smlouvy o poskytování pobytové odlehčovací služby, je zjišťován rozsah potřeb zájemce o službu v návaznosti na jednotlivé činnosti, které jsou uvedeny v Kartě potřeb. Takto zmapované potřeby jsou využívány při sestavování individuálního plánu  a plánu péče každého uživatele. 

Potřeby:

  • osobní hygiena - denní hygiena včetně péče o ústa, vlasy, nehty, oči, uši, mytí a koupání, výkon fyziologické potřeby
  • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, celková úprava vzhledu
  • samostatný pohyb - změna polohy v lůžku, vstávání a ulehání na lůžko, stání a sezení, manipulace s předměty denní potřeby, pohyb ve vlastním prostoru i mimo vlastní prostor, chůze
  • zajištění stravování - příprava stravy, zajištění potravin, přijímání stravy
  • péče o vlastní prostor - úklid, péče o lůžko, péče o prádlo, oblečení a boty, udržení tepelného komfortu ve vlastním prostoru
  • zajištění kontaktu se společenským prostředím - navazování a udržování vztahů, orientace v čase, místě, v osobách, využívání veřejných služeb
  • seberealizace - zajištění oblíbených činností
  • péče o zdraví a bezpečí (rizika) - opatření pro zajištění bezpečí, provedení jednoduchého ošetření, návštěva lékaře a dodržování léčebného režimu, zdravá výživa
  • uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí - hospodaření s finančními prostředky, nakládání s majetkem, využití sociálních dávek a jiných výhod, platné osobní doklady, uplatňování politických práv, ochrana před zneužíváním