Odhlašování stravy

Odhlašování stravy – v případě pobytu mimo službu, např. při návštěvě rodiny, je nutné, aby si uživatel případně jeho rodinný příslušník odhlásil stravu alespoň 2 dny před plánovanou nepřítomností. Při hospitalizaci se strava odhlašuje automaticky ihned. Úhrada za předem neodhlášenou stravu není uživateli služby vrácena.