Úhrada za služby

NOVÝ CENÍK PLATNÝ OD 1.11.2023: 

Úhrada za pobyt:         250 Kč/ den

Odebrané stravné:      220 Kč

Asistence (péče) : 135 Kč/hod nad 80 hodin měsíčně 

                                155 Kč/hod do 80 hodin měsíčně

Výše úhrady je stanovena v souladu s vyhláškou MPSV č.505/2006 Sb. a 391/2011 Sb., která je prováděcím předpisem zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Úhrada za  pobytovou odlehčovací službu se skládá z úhrady za pobyt a stravu, za poskytovanou péči (základní činnosti) a fakultativní činnosti. Maximální výši úhrady za poskytování odlehčovacích služeb upravuje prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách.

Úhrada za pobyt a stravu je součtem částek za pobyt (250 Kč) a odebranou stravu (220 Kč) za jeden den a poté je násobena počtem dní pobytu. V případě pobytu celý měsíc se liší celková výše dle počtu dní daného měsíce (31 dní - 14 570 Kč.). Úhrada za pobyt a stravu je hrazena z příjmu uživatele (zpravidla důchodu).

Úhrada za péči se stanoví jako čas skutečně strávený u uživatele v souvislosti s časem nezbytným pro kvalitní zajištění dané činnosti. Cena za péči je 155 Kč/hod (tj 2,58 za minutu). Úhradu za péči lze hradit z přiznaného příspěvku na péči. 

Základní činnosti pobytové odlehčovací služby:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • poskytnutí ubytování
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Soubory ke stažení