Domovinka Němčičky

Kdo jsme?

Domovinka - pobytová odlehčovací služba, která vychází vstříc pečujícím osobám a pomáhá jim tak, že za ně

krátkodobě převezme náročnou péči o osobu blízkou.

Odlehčovací služba je krátkodobé řešení nepříznivé sociální situace, dlouhodobou péči zajišťují domovy pro seniory (DS), domovy se zvláštním režimem (DZR) a domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). 

 

Co je naším cílem?

Zajišťujeme uživateli potřebnou podporu a pomoc v době, kdy se o něj nemůže pečující osoba postarat.

Poskytujeme pečující osobě nezbytný odpočinek, regeneraci sil a čas na vyřízení neodkladných záležitostí.

 

 

 

 

Aktuality

16.11. 2023

Pracovní příležitost

Hledáme nového zaměstnance na pozici pečovatel/ pečovatelka

více

17.7. 2023

Pracovní příležitost

Hledáme nového zaměstnance na pozici pečovatel-pečovatelka.

více

18.5. 2023

Volné termíny

Uvolnily se nám termíny na pobyt.

více

14.11. 2022

Nabídka zaměstnání

Hledáme nového zaměstnance na pozici pečovatel-pečovatelka.

více

31.8. 2022

Volné místo - pečovatelka

V sekci Volná místa jsou informace k obsazení volného místa pečovatelky.

více

29.3. 2022

Zvýšení úhrad za bydlení, stravu a poskytovanou péči

Na základě všeobecného zvyšování cen a nákladů budeme nuceni od 1. 5. 2022 přistoupit ke zvýšení úhrad za bydlení, stravu a poskytovanou péči.

Denní částka za stravu bude od 1. 5. 2022 zvýšena na 190 Kč, denní částka za bydlení (vč. úklidu a praní osobních věcí) bude zvýšena na 220 Kč, hodinová sazba za poskytovanou péči bude zvýšena na 135 Kč (tzn. 1 minuta = 2,25 Kč).

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka

více

17.1. 2022

Návštěvy v Domovince od 17. 1. 2022

Návštěvu lze povolit pouze osobám, které:

- absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- absolvovaly nejdéle před 24 hodinami RAT (rychlý antigenní test) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (provedený zdravotnickým pracovníkem), nebo

- byly očkovány proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování

- prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u nich doba izolace a neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního RAT testu nebo RT-PCR testu

Osoba navštěvující uživatele splňující výše uvedené podmínky zároveň nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění, a po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez  výdechového ventilu

Výjimka pro děti do 2 let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a výjimka pro děti od 2 do 15 let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Po celou dobu návštěvy je nutné dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele. 

Režimová opatření poskytovatele:
- předchozí telefonická rezervace času návštěvy (tel.: 773 837 274)
- návštěvy jsou možné pouze v odpoledních časech (12.30 - 16.30)

Děkujeme za pochopení a následné respektování pravidel.  

Mgr. Silvie Slezáková, ředitelka

více

10.11. 2020

Skype komunikace

V případě zájmu o komunikaci přes Skype s Vaším příbuzným kontaktujte prosím pracovnice přímé péče na telefonu

                                                                                     773 837 274

Předem si domluvíte datum a čas hovoru. Hovory přes Skype jsou z provozních důvodů možné pouze v odpoledních hodinách (12.30 -16.30 hod.)

 

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka

více

Všechny aktuality