Domovinka Němčičky

Krátkodobá pobytová služba pro poskytnutí nezbytného odpočinku, regeneraci sil a vyřízení neodkladných záležitostí pečující osoby (dovolená, lázeňský pobyt, plánovaná hospitalizace ve zdravotnickém zařízení).

Je určena zejména osobám s vysokou mírou podpory - seniorům a osobám se zdravotním postižením se sníženou soběstačností od 60 let věku.

Aktuality

16.7. 2020

Volné termíny - informace

Pokud jste pečující osoba, která dlouhodobě doma pečuje o seniora se sníženou soběstačností nebo osobu se zdravotním postižením a potřebujete čas na nezbytný odpočinek, informujte se o možnosti zajištění krátkodobé pomoci Domovinkou Němčičky o. p. s. Odlehčovací služba je poskytována na dobu určitou.

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka

více

30.6. 2020

Mimořádné opatření od 1. 7. 2020

Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví se dnem 1. 7. 2020 zpřísňují podmínky pro vstup do zařízení sociálních služeb.

Každá návštěva bude i nadále muset vyplnit dotazník o svém zdravotním stavu, před vstupem do zařízení bude všem měřena teplota a návštěva bude primárně probíhat ve venkovních prostorách. V případě návštěvy na pokojích bude vyžadováno použití ochranných prostředků dýchacích cest - roušek. Ve stejnou dobu mohou být u uživatele na pokoji přítomny nejvýše 2 osoby.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Silvie Slezáková, ředitelka

 

více

13.6. 2020

Navýšení úhrad

Z důvodu zvyšování cen zejména potravin v souvislosti s Covid-19, budeme muset přistoupit k navýšení ceny za stravu od 1. 7. 2020. Pokud má strava splňovat zásady racionální výživy a s přihlédnutím k dietním potřebám našich uživatelů jde o nezbytné opatření.

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka

více

1.6. 2020

Návštěvy v Domovince

V Domovince jsou opět povoleny návštěvy od 25. 5. 2020.

Před vstupem je změřena teplota a návštěvy vyplní dotazník o svém aktuálním zdravotním stavu.

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka společnosti

více

Všechny aktuality