Aktuality

19. 10. 2021

Kapacita odlehčovací služby naplněna

Volné termíny odlehčovací služby do konce roku jsou již zaplněny. V současné době lze nabídnout pouze možnost náhradníka, v případě, že se něco uvolní. Děkujeme za pochopení.

Pro bližší informace kontaktujte paní ředitelku na tel.: 777 708 765 (pouze pracovní dny 8.00 - 15.00).

 

více

1. 9. 2021

Opětovné testování v sociálních službách

Vláda ČR na svém dnešní zasedání schválila dvě nová mimořádná opatření. Zaměstnanci v sociálních službách, které poskytují péči v pobytových zařízeních, i klienti těchto služeb se od 1. září budou muset nechat pravidelně co sedm dní testovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2.

Nařízené opakované testování na covid-19 se nebude týkat těch osob, které jsou plně očkované (za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu), prodělali nemoc covid-19 v posledních 180 dnech nebo se prokáží vlastním platným výsledkem PCR testu. Nebude se vztahovat ani na klienty v terminálním stádiu!!!

V případě zaměstnanců se tato povinnost bude vztahovat až na zmíněné výjimky na všechny, kteří přicházejí s klienty sociálních služeb do styku, přičemž za zaměstnance se budou považovat i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků.

Uvedená opatření se týkají domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů a odlehčovacích služeb v pobytové formě.

více

10. 6. 2021

Návštěvy v Domovince od 8. 6. 2021

Návštěvu lze povolit pouze osobám, které:

- absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- byly očkovány proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování

- prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u nich doba izolace a neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního POC testu nebo RT-PCR testu

- absolvovaly v rámci povinného testování zaměstnanců a všech žáků a studentů ve školských zařízeních test a doloží potvrzení zaměstnavatele, školy nebo čestné prohlášení.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez  výdechového ventilu

Výjimka pro děti do 2 let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a výjimka pro děti od 2 do 15 let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Po celou dobu návštěvy je nutné dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele. 

Režimová opatření poskytovatele:
- předchozí telefonická rezervace času návštěvy (tel.: 773 837 274)
- návštěvy jsou možné pouze v odpoledních časech (12.30 - 16.30)

Návštěvy v současných teplých dnech probíhají ve venkovních prostorech Domovinky.

Děkujeme za pochopení a následné respektování pravidel.  

Mgr. Silvie Slezáková, ředitelka

více

10. 11. 2020

Skype komunikace

V případě zájmu o komunikaci přes Skype s Vaším příbuzným kontaktujte prosím pracovnice přímé péče na telefonu

                                                                                     773 837 274

Předem si domluvíte datum a čas hovoru. Hovory přes Skype jsou z provozních důvodů možné pouze v odpoledních hodinách (12.30 -16.30 hod.)

 

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka

více

Archiv: 2021 | 2020 | 2019 | 2018