Aktuality

Rok 2022

listopad 2022

14. 11. 2022

Nabídka zaměstnání

Hledáme nového zaměstnance na pozici pečovatel-pečovatelka.

více

srpen 2022

31. 8. 2022

Volné místo - pečovatelka

V sekci Volná místa jsou informace k obsazení volného místa pečovatelky.

více

červen 2022

29. 6. 2022

Sociální pracovník - dovolená

V období od 1. do 11. 7. 2022 nebude možné se telefonicky domlouvat na případném využití odlehčovací služby z důvodu čerpání řádné dovolené sociální pracovnice - ředitelky.

Telefon pečovatelek bude fungovat bez omezení, ale slouží pouze k informacím o aktuálních uživatelích pro jejich rodinné příslušníky.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka

 

více

29. 6. 2022

Volné termíny - letní měsíce

Kapacita odlehčovací služby je až do konce září naplněna!!!

Pobytová odlehčovací služba slouží pouze jako krátkodobé řešení sociální situace žadatele. Dlouhodobou péči zajišťují domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem.

V souladu s Kartou potřeb je nejdůležitější podmínkou poskytnutí odlehčovací služby AKTUÁLNÍ NEPŘÍZNIVÁ SOCIÁLNÍ SITUACE. Vyhodnocení této situace je plně v kompetenci sociálního pracovníka zařízení a o přednostním umístění rozhoduje ředitelka.

Děkujeme za pochopení.

Pro bližší informace kontaktujte paní ředitelku na tel.: 737 912 878 (pouze pracovní dny 8.00 - 15.00).

 

více

březen 2022

29. 3. 2022

Zvýšení úhrad za bydlení, stravu a poskytovanou péči

Na základě všeobecného zvyšování cen a nákladů budeme nuceni od 1. 5. 2022 přistoupit ke zvýšení úhrad za bydlení, stravu a poskytovanou péči.

Denní částka za stravu bude od 1. 5. 2022 zvýšena na 190 Kč, denní částka za bydlení (vč. úklidu a praní osobních věcí) bude zvýšena na 220 Kč, hodinová sazba za poskytovanou péči bude zvýšena na 135 Kč (tzn. 1 minuta = 2,25 Kč).

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka

více

únor 2022

21. 2. 2022

Zvýšení maximálních úhrad za poskytování sociálních služeb

Dle tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) dojde od března 2022 k navýšení maximálních úhrad za poskytování sociálních služeb. Částky se naposledy upravovaly v roce 2014 a je nutné zohlednit nárůst nákladů. Novela vyhlášky k zákonu o sociálních službách, která tyto úhrady upravuje byla schválena a ceny by mohly vzrůst již od března 2022. 

Cena za stravné se odvíjí od smlouvy uzavřené s Nemocnicí Hustopeče, a i zde má dojít k navýšení cen. 

Naše zařízení ani nyní není na maximálních úhradách, které platí od roku 2014, v případě, že budeme navyšovat současné ceny, budete včas informováni.

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka

více

leden 2022

17. 1. 2022

Změny testování v sociálních službách

Zaměstnanci ve zdravotnictví a v sociální péči, kteří měli v rámci pravidelného testování pozitivní antigenní test, ale nemají příznaky nemoci covid-19, budou moci chodit do práce i v rámci nařízené karantény. Od pondělí 17. ledna budou moci vykonávat svou profesi za zpřísněných hygienických opatření, o kterých rozhodne příslušná hygienická stanice. Budou muset mimo jiné na pracovišti nosit nepřetržitě respirátor, stravovat se odděleně od ostatních či omezit svůj pohyb po pracovišti a kontakty s ostatními lidmi na nezbytné minimum.

Dochází ke změně v testování v sociálních službách. Od 17.1.2022 budou všichni poskytovatelé sociálních služeb testovat 1x týdně všechny zaměstnance. Za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků a osob připravujících se u poskytovatele na výkon povolání. Výjimku  z testování zde mají očkovaní zaměstnanci, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, prodělali v posledních 180 dnech covid, zaměstnanci, kteří mají negativní PCR test (72 hodin). Tyto testy však musí provést zdravotnický pracovník, poskytovatel zdravotních služeb nebo smluvní lékař.

Pakliže poskytovatel sociálních služeb není z provozních důvodů schopen zajistit testování svých zaměstnanců zdravotnickým pracovníkem, poskytovatelem ZS nebo smluvním lékařem, pak se musí poskytovatel SS řídit mimořádným opatřením ze dne 5.1.2022 č. j. MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, tj. testuje všechny zaměstnance ve frekvenci 2krát týdně samotesty bez rozdílu zda je očkovaný či neočkovaný.

více

17. 1. 2022

Návštěvy v Domovince od 17. 1. 2022

Návštěvu lze povolit pouze osobám, které:

- absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- absolvovaly nejdéle před 24 hodinami RAT (rychlý antigenní test) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (provedený zdravotnickým pracovníkem), nebo

- byly očkovány proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování

- prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u nich doba izolace a neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního RAT testu nebo RT-PCR testu

Osoba navštěvující uživatele splňující výše uvedené podmínky zároveň nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění, a po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez  výdechového ventilu

Výjimka pro děti do 2 let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a výjimka pro děti od 2 do 15 let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Po celou dobu návštěvy je nutné dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele. 

Režimová opatření poskytovatele:
- předchozí telefonická rezervace času návštěvy (tel.: 773 837 274)
- návštěvy jsou možné pouze v odpoledních časech (12.30 - 16.30)

Děkujeme za pochopení a následné respektování pravidel.  

Mgr. Silvie Slezáková, ředitelka

více

Celý archiv | Zobrazit aktuální