Opětovné testování v sociálních službách

Datum: 1. 9. 2021

Vláda ČR na svém dnešní zasedání schválila dvě nová mimořádná opatření. Zaměstnanci v sociálních službách, které poskytují péči v pobytových zařízeních, i klienti těchto služeb se od 1. září budou muset nechat pravidelně co sedm dní testovat na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2.

Nařízené opakované testování na covid-19 se nebude týkat těch osob, které jsou plně očkované (za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu), prodělali nemoc covid-19 v posledních 180 dnech nebo se prokáží vlastním platným výsledkem PCR testu. Nebude se vztahovat ani na klienty v terminálním stádiu!!!

V případě zaměstnanců se tato povinnost bude vztahovat až na zmíněné výjimky na všechny, kteří přicházejí s klienty sociálních služeb do styku, přičemž za zaměstnance se budou považovat i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků.

Uvedená opatření se týkají domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením, týdenních stacionářů a odlehčovacích služeb v pobytové formě.