Jak podat žádost

Žádost o poskytnutí služby přijímá Mgr. Silvie Slezáková (tel. 777 708 765). Žádost lze podat osobně, poštou nebo e-mailem.

Jakékoliv dotazy týkající se volných termínů a podmínek souvisejících s poskytováním odlehčovací služby zodpoví 

od pondělí do pátku od 8.00 do 15.00 hodin.

 

Nedílnou součástí žádosti je posudek o zdravotním stavu, který musí být předložen před samotným uzavřením smlouvy. Bez něj nelze smlouvu o poskytování pobytové odlehčovací služby uzavřít.

Žádost je zařazena do evidence žadatelů o službu, zájemce je informován o volné kapacitě služby. Termín odlehčovací služby lze rezervovat telefonicky nebo e-mailem, ale ZÁVAZNÝ je až po přijetí žádosti. O přednostním umístění rozhoduje ředitelka.

Zahájení a ukončení pobytové odlehčovací služby je možné pouze v pracovních dnech od 8.00 do 15.00.

Po podání žádosti a rezervaci termínu proběhne sociální šetření v místě bydliště za účelem zjištění individuálních potřeb žadatele.

Službu nemůžeme poskytnout

  • osobám, které nesplňují cílovou skupinu
  • osobám, kterým nejsme schopni zajistit speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči, kterou nejsme schopni zajistit (akutní infekční onemocnění, nutnost ústavní péče ve zdravotnickém zařízení typu LDN, OOP, duševní onemocnění narušující kolektivní soužití)
  • osobám s vyšším stupněm onemocnění demence s projevy silné agrese (ústní, fyzické)
  • osobám se závislostí na návykových látkách (drogy, alkohol, léky)
  • při naplnění kapacity služby