Návštěvy v Domovince od 17. 1. 2022

Datum: 17. 1. 2022

Návštěvu lze povolit pouze osobám, které:

- absolvovaly nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- absolvovaly nejdéle před 24 hodinami RAT (rychlý antigenní test) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem (provedený zdravotnickým pracovníkem), nebo

- byly očkovány proti onemocnění Covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování

- prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u nich doba izolace a neuplynulo více než 180 dní od prvního pozitivního RAT testu nebo RT-PCR testu

Osoba navštěvující uživatele splňující výše uvedené podmínky zároveň nesmí vykazovat známky respiračního onemocnění, a po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez  výdechového ventilu

Výjimka pro děti do 2 let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a výjimka pro děti od 2 do 15 let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Po celou dobu návštěvy je nutné dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele. 

Režimová opatření poskytovatele:
- předchozí telefonická rezervace času návštěvy (tel.: 773 837 274)
- návštěvy jsou možné pouze v odpoledních časech (12.30 - 16.30)

Děkujeme za pochopení a následné respektování pravidel.  

Mgr. Silvie Slezáková, ředitelka

Soubory ke stažení