Návštěvy v Domovince od 1. 3. 2021

Datum: 28. 2. 2021

Návštěvu lze povolit pouze osobám, které:

- absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, 

- v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez  výdechového ventilu

Výjimka pro děti do 2 let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a výjimka pro děti od 2 do 15 let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.

Po celou dobu návštěvy je nutné dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele. 

Režimová opatření poskytovatele:
- předchozí telefonická rezervace času návštěvy (tel.: 773 837 274)
- návštěvy jsou možné pouze v odpoledních časech (12.30 - 16.30)
- maximálně 2 osoby po dobu 30 minut, dítě je považováno za dospělou osobu

Návštěvy jsou umožněny pouze ve vyhrazené místnosti.

Děkujeme za pochopení a následné respektování pravidel.  

Mgr. Silvie Slezáková, ředitelka

Soubory ke stažení