Nový ceník platný od 1.11.2023

Datum: 19. 7. 2023

NOVÝ CENÍK OD 1.11.2023: 

Úhrada za pobyt:         250 Kč/ den

Odebrané stravné:      220 Kč

Asistence (péče) : 135 Kč/hod nad 80 hodin měsíčně 

                                155 Kč/hod do 80 hodin měsíčně

Výše úhrady je stanovena v souladu s vyhláškou MPSV č.505/2006 Sb. a 391/2011 Sb., která je prováděcím předpisem zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.