Aktuality

Rok 2020

prosinec 2020

7. 12. 2020

Pravidla návštěv od 5. 12. 2020 (aktualizace 7. 12. 2020)

V našem zařízení nelze provádět POC test. Nemáme k dispozici samostatnou odběrovou místnost ani dostatek personálu, který je oprávněn testy provádět.

https://www.spadia.cz/verejnost/odberova-sberna-mista/jihomoravsky-kraj/

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Bez předchozí telefonické rezervace (773 837 274) nebude návštěva umožněna.

Na návštěvu mohou přijít pouze:
- osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (za doklad lze považovat přijatou SMS zprávu, ale musí být z odběrového místa). SMS si ofotíme a osoby musí podepsat čestné prohlášení o pravdivosti údajů.

- osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu vystavenou praktickým lékařem).

Osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Nemáme povinnost respirátory návštěvám poskytnout. Je nutné si je předem zakoupit. Bez respirátoru nebude návštěva umožněna. Pokud by nám někdo respirátory pro návštěvy ve větším množství daroval, budeme vděční.

Režimová opatření poskytovatele:
- předchozí telefonická rezervace času návštěvy (tel.: 773 837 274)
- návštěvy jsou možné pouze v odpoledních časech (12.30 - 16.30)
- maximálně 2 osoby po dobu 30 minut, dítě je považováno za dospělou osobu

Návštěvy jsou umožněny pouze ve vyhrazené místnosti.

Děkujeme za pochopení a následné respektování pravidel.  V případě nerespektování pravidel bude návštěva okamžitě ukončena a další již nebude umožněna.

Mgr. Silvie Slezáková, ředitelka

více

listopad 2020

10. 11. 2020

Skype komunikace

V případě zájmu o komunikaci přes Skype s Vaším příbuzným kontaktujte prosím pracovnice přímé péče na telefonu

                                                                                     773 837 274

Předem si domluvíte datum a čas hovoru. Hovory přes Skype jsou z provozních důvodů možné pouze v odpoledních hodinách (12.30 -16.30 hod.)

 

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka

více

říjen 2020

12. 10. 2020

Nařízení Vlády ČR - zákaz návštěv

Vláda ČR s účinností ode dne 9. října 2020 zakazuje u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů s výjimkou:

- nezletilých uživatelů sociálních služeb,

- uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,

- uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením,

- uživatelů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,

- uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka

více

září 2020

24. 9. 2020

ZÁKAZ NÁVŠTĚV OD SOBOTY 26. 9. 2020

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice JMK a z důvodu prevence šíření onemocnění COVID-19 mezi nejohroženější skupinu lidí budou až do odvolání zakázány návštěvy v Domovince. Děkujeme za pochopení.

Den otevřených dveří plánovaný na čtvrtek 8. 10. 2020 se neuskuteční. 

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka

více

21. 9. 2020

Omezení návštěv v Domovince

Počínaje dnešním dnem t. j. 21. 9. 2020 jsou návštěvy v zařízení omezeny pouze na venkovní prostory. 

Je důležité se předem telefonicky domluvit na návštěvě seniora. V případě, že nebude respektováno toto nařízení, budeme nuceni s okamžitou platností a do odvolání uzavřít Domovinku pro všechny návštěvy.

Z důvodu ochrany našich uživatelů jsou všichni při vstupu do zařízení podrobeni měření teploty a jsou dotazováni na symptomy onemocnění COVID-19. Rodinní příslušníci, kteří v nedávné době pobývali mimo ČR, příp. v okrese s vyšším výskytem onemocnění, by měli zvážit svou návštěvu. Návštěvy probíhají pouze ve venkovních prostorách. Povinností je mít nasazenou roušku. 

Děkujeme za pochopení

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka zařízení

více

červen 2020

30. 6. 2020

Mimořádné opatření od 1. 7. 2020

Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví se dnem 1. 7. 2020 zpřísňují podmínky pro vstup do zařízení sociálních služeb.

Každá návštěva bude i nadále muset vyplnit dotazník o svém zdravotním stavu, před vstupem do zařízení bude všem měřena teplota a návštěva bude primárně probíhat ve venkovních prostorách. V případě návštěvy na pokojích bude vyžadováno použití ochranných prostředků dýchacích cest - roušek. Ve stejnou dobu mohou být u uživatele na pokoji přítomny nejvýše 2 osoby.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Silvie Slezáková, ředitelka

 

více

13. 6. 2020

Navýšení úhrad

Z důvodu zvyšování cen zejména potravin v souvislosti s Covid-19, budeme muset přistoupit k navýšení ceny za stravu od 1. 7. 2020. Pokud má strava splňovat zásady racionální výživy a s přihlédnutím k dietním potřebám našich uživatelů jde o nezbytné opatření.

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka

více

1. 6. 2020

Návštěvy v Domovince

V Domovince jsou opět povoleny návštěvy od 25. 5. 2020.

Před vstupem je změřena teplota a návštěvy vyplní dotazník o svém aktuálním zdravotním stavu.

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka společnosti

více

březen 2020

9. 3. 2020

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Vážení rodinní příbuzní. Dle nařízení ministrerstva zdravotnictví je vyhlášen ZÁKAZ NÁVŠTĚV ve sociálních službách s platností od 10.3. všem rodinám děkujeme za pochopení.

Blanka Miličková - ředitelka společnosti.

více

Celý archiv | Zobrazit aktuální