Pravidla návštěv od 5. 12. 2020 (aktualizace 7. 12. 2020)

Datum: 7. 12. 2020

V našem zařízení nelze provádět POC test. Nemáme k dispozici samostatnou odběrovou místnost ani dostatek personálu, který je oprávněn testy provádět.

https://www.spadia.cz/verejnost/odberova-sberna-mista/jihomoravsky-kraj/

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Bez předchozí telefonické rezervace (773 837 274) nebude návštěva umožněna.

Na návštěvu mohou přijít pouze:
- osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad (za doklad lze považovat přijatou SMS zprávu, ale musí být z odběrového místa). SMS si ofotíme a osoby musí podepsat čestné prohlášení o pravdivosti údajů.

- osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad (originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu vystavenou praktickým lékařem).

Osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

Nemáme povinnost respirátory návštěvám poskytnout. Je nutné si je předem zakoupit. Bez respirátoru nebude návštěva umožněna. Pokud by nám někdo respirátory pro návštěvy ve větším množství daroval, budeme vděční.

Režimová opatření poskytovatele:
- předchozí telefonická rezervace času návštěvy (tel.: 773 837 274)
- návštěvy jsou možné pouze v odpoledních časech (12.30 - 16.30)
- maximálně 2 osoby po dobu 30 minut, dítě je považováno za dospělou osobu

Návštěvy jsou umožněny pouze ve vyhrazené místnosti.

Děkujeme za pochopení a následné respektování pravidel.  V případě nerespektování pravidel bude návštěva okamžitě ukončena a další již nebude umožněna.

Mgr. Silvie Slezáková, ředitelka

 

 

 

Soubory ke stažení