O nás

Domovinka Němčičky o. p. s. vznikla 23. října 2012 za účelem poskytovat sociální služby seniorům a zdravotně postiženým. Zakladatelem společnosti je Obec Němčičky.

Naše společnost poskytuje pomoc a podporu seniorům a zdravotně postiženým formou pobytové odlehčovací služby dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Služba je poskytována v zařízení Domovinky. Domovinka se nachází v malebné obci Němčičky v prostorách bývalé fary. Faru obec zrekonstruovala v roce 2009. Vybudovala zde zařízení pro 12 lidí. Všichni uživatelé zde mají k dispozici společenskou místnost, jídelnu, WC a koupelnu. Uživatelé pobytové odlehčovací služby mají k dispozici 2 pokoje po 3 lůžkách a 3 pokoje po 2 lůžkách. Budovali jsme malé zařízení úmyslně, aby naši uživatelé měli pocit domácího prostředí.

Zajišťujeme krátkodobou pobytovou službu pro poskytnutí nezbytného odpočinku, regeneraci sil a vyřízení neodkladných záležitostí pečující osoby. Klademe důraz na dostupnost pro všechny, kdo doma pečují o seniora nebo osobu se zdravotním postižením a potřebují čas na regeneraci a načerpání fyzických a psychických sil.

 

Organizační struktura Domovinky Němčičky o. p. s.

Statutární zástupce:
Mgr. Silvie Slezáková – ředitelka

Správní rada:
Ing. Eliška Kopřivová – předsedkyně
Radomír Oslzlý
Zbyněk Slezák

Dozorčí rada:
Rostislav Kopřiva
Tomáš Stávek
Mgr. Miroslav Prchal, DiS.