Volné termíny - informace

Datum: 22. 3. 2021

Pokud jste pečující osoba, která dlouhodobě doma pečuje o seniora se sníženou soběstačností nebo osobu se zdravotním postižením a potřebujete čas na nezbytný odpočinek, informujte se o možnosti zajištění péče Domovinkou Němčičky o. p. s. Odlehčovací služba je poskytována na dobu určitou. Individuálně se lze domluvit i na delším zajištění péče.

Termín odlehčovací služby lze domluvit telefonicky (777 708 765), ale aby byl závazný, je nutné co nejdříve poslat žádost.

Mgr. Silvie Slezáková - ředitelka